ĐÀO TẠO AN TOÀN LĐ
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
  • QUẢN LÝ NỘI BỘ

Sơ cấp nghề sửa chữa điện, điện lạnh ô tô
2015-05-28 17:53:213087
Đối tượng tuyển sinh: Có đủ sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề sửa chữa điện và điện lạnh ô tô
Sơ cấp nghề sửa chữa trang thiết bị nhiệt gia đình
2015-05-28 17:52:191571
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học;
Sơ cấp nghề lắp điện nội thất
2015-05-28 17:50:351703
Đối tượng tuyển sinh: Có đủ sức khoẻ để học nghề, có trình độ học vấn Trung học cơ sở trở lên.
Sơ cấp nghề Sửa chữa cơ điện nông thôn
2015-05-28 17:49:423021
Đối t­­ượng tuyển sinh: Có sức khỏe và học vấn phù hợp (Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc t­­ương đ­ương)
Sơ cấp nghề sửa chữa máy kéo công suất nhỏ
2015-05-28 17:48:461443
Đối tượng tyển sinh: Cơ sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ
Sơ cấp nghề sửa chữa xe máy
2015-05-28 17:47:252667
Trình bày được các biện pháp an toàn trong sửa chữa, an toàn điện, phòng chống cháy nổ;
Sơ cấp nghề tiện rèn
2015-05-28 17:46:341670
Sơ cấp nghề hàn hơi
2015-05-28 17:45:262974
Sơ cấp nghề hàn điện
2015-05-28 17:44:393228
Sơ cấp nghề nguội căn bản
2015-05-28 17:42:441564

Bản quyền © 2005 Phòng Đào Tạo Sơ Cấp Nghề - Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org