ĐÀO TẠO AN TOÀN LĐ
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Khai giảng khóa học đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình

LỚP HỌC ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN TOÀN QUỐC - CẤP CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO THÔNG TƯ 23/2010/BKH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, KHAI GIẢNG HÀNG THÁNG.

lớp học đánh giá dự án - chứng chỉ đánh giá dự án

THÔNG BÁO
KHAI GIẢNG LỚP HỌC ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Theo thông tư số 23/2010/TT- BKH quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.- Cá nhân khi thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định và phù hợp với tính chất công việc của từng dự án đầu tư.
- Cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - CẤP CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Theo chương trình khung qui định tại Thông tư 23/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư)

Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư
- Giới thiệu tổng quan về các VBQPPL liên quan đến Dự án Đầu tư
- Nội dung Quản lý dự án đầu tư
- Các hình thức quản lý dự án đầu tư

Chuyên đề 2: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư
-  Mục đích, ý nghĩa, cơ sở pháp lý để tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá DA đầu tư
- Công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư
- Các khái niệm về giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 3: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên
- Mục tiêu yêu cầu, theo dõi dự án, kiểm tra dự án
- Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư
- Các nội dung chính về đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 4: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác
- Mục tiêu yêu cầu, theo dõi dự án, kiểm tra dự án
- Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư
- Mục tiêu yêu cầu
- Theo dõi, kiểm tra tổng thể đầu tư
- Nội dung đánh giá tổng thể đầu tư nền kinh tế  4. Nội dung đánh giá tổng về quản lý đầu tư của Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty 91 của Nhà nước.

Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư
- Các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá DAĐT, nhiệm vụ và quyền hạn
- Công tác báo cáo, chi phí thực hiện về giám sát, đánh giá đầu tư
- Trách nhiệm và xử phạt vi phạm của các tổ chức đơn vị thực hiện

1. Khai giảng lớp học đánh giá dự án đầu tư: 15 và 25 Hàng tháng.

2. Học phí lớp học đánh giá dự án đầu tư:

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng: 1.000.000 VNĐ/HV.

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư xây dựng tại các tỉnh: 1.000.000 VNĐ/HV.

3. Địa điểm lớp học chứng chỉ đánh giá dự án đầu tư: Trên toàn quốc đều có khóa đào tạo nghiệp vụ đánh dự án đầu tư xây dựng.

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư tại Hà Nội : Hội trường Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư tại Đà Nẵng : Số 41 – Lê Duẩn – TP Đà Nẵng.

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư tại Hồ Chí Minh - TPHCM : Số 10 Đường 3/2 – P.12 – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh .

4. Thời gian học chứng chỉ đánh giá dự án đầu tư:

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư ngày: Sáng: 8h – 11h. Chiều: 13h30 – 16h30

- Lớp học đánh giá dự án đầu tư tối: 18h – 21h.

5. Giảng viên : Đội ngủ giảng viên nhiệt tình có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy được mời từ Bộ Kế hoạch và Đầu Tư… trực tiếp tham gia đảm trách.

6. Thủ tục nhập học: học viên nộp 02 ảnh 3 x 4cm, 1 photo CMND 2 mặt và kinh phí vào đầu giờ ngày khai giảng khoá học.

Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên được cấp CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ của Viện.

2015-05-30 10:59:151941
Bình luận của bạn:
  • Liên quan
Khai giảng khóa học quản lý vận hành nhà chung cưKhai giảng lớp giám sát thi công xây dựng công trìnhKhai giảng khóa học tu bổ di tích và phục hồi di tíchThông báo tuyển sinh sơ cấp nghề xây dựng

Bản quyền © 2005 Phòng Đào Tạo Sơ Cấp Nghề - Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org