ĐÀO TẠO AN TOÀN LĐ
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

Trưởng phòng: Ths. LÊ HIẾU
Phó Trưởng phòng: Ths. LÊ THỊ TÂM
Địa chỉ liên hệ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: 043 6419720/0915500911


Chức năng và nhiệm vụ
a) Tham mưu, nghiên cứu xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn và hàng năm của Viện;
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo chung trong toàn Viện, xây dựng kế hoạch tuyển sinh và là đầu mối tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh;
c) Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan khác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thi kết thúc môn học, thi học kỳ, thi lại, học lại và thi tốt nghiệp;
d) Xây dựng kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo, môn học, giáo trình, bài giảng và ngân hàng câu hỏi...;
đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khai giảng, bế giảng hệ cao đẳng chính quy, hệ trung cấp chuyên nghiệp;
e) Trình Viện Trưởng quyết định thành lập các Hội đồng liên quan đến công tác đào tạo, đề án mở mã ngành; tổ chức nghiệm thu chương trình đào tạo, chương trình môn học, ngân hàng câu hỏi.
g) Là đầu mối trong việc liên kết đào tạo sơ cấp nghề; quản lý kế hoạch giảng dạy giáo viên thỉnh giảng và thanh toán chế độ đối với giáo viên thỉnh giảng;
h) Là đầu mối trình Viện Trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp, bảo lưu, tạm dừng, buộc thôi học, xét lên lớp, xét học bổng đối với học sinh, sinh viên;
i) Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức hoạt động hội giảng cấp Viện; thi giáo viên dạy giỏi các cấp; dự giờ hàng năm;
k) Quản lý hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các tài liệu có liên quan đến công tác đào tạo theo quy định;
l) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Viện Trưởng quản lý công tác đào tạo;
m) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc Phòng quản lý;
n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện Trưởng giao.
2015-05-27 13:17:071474
Bình luận của bạn:
  • Liên quan
BAN GIÁM HIỆU

Bản quyền © 2005 Phòng Đào Tạo Sơ Cấp Nghề - Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org