ĐÀO TẠO AN TOÀN LĐ
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Điểm mới trong quy định về thu tiền thuê đất và những vấn đề đặt ra

Điểm mới trong quy định về thu tiền thuê đất và những vấn đề đặt ra
(27/04/2015 10:01:00)
Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 nhằm khắc phục những mặt tồn tại của Luật Đất đai năm 2003 và theo yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế xã hội phù hợp với giai đoạn hiện nay. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 và có nhiều điểm mới quan trọng liên quan đến chính sách tài chính đất đai nói chung và tiền thuê đất nói riêng.
Là một trong những chính sách tài chính đất đai, chính sách thu tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hóa theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, bình đẳng, tạo hành lang cơ sở hạ tầng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; góp phần điều tiết vào thu ngân sách nhà nước (NSNN) và khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên đất đai. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP có những điểm mới mang tính đột phá.

Những điểm đáng chú ý trong chính sách thuê đất mới

Căn cứ cho thuê đất

Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định cụ thể việc cho thuê đất căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, thay cho các căn cứ chung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn như quy định của Luật Đất đai 2003. Quy định này góp phần quản lý chặt chẽ việc UBND các cấp có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, đồng thời nâng cao vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Chính vì vậy, trong nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm, cấp huyện phải “lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện” nhằm đảm bảo đủ căn cứ để cho thuê đất.

Hình thức thuê đất

Thống nhất hình thức thuê đất đối với đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp mà không có sự phân biệt giữa tổ chức kinh tế trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Để đảm bảo bình đẳng, tổ chức kinh tế trong nước cũng được Nhà nước cho lựa chọn thuê đất trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tương tự như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều kiện cho thuê đất

Để khắc phục tình trạng nhiều dự án đầu tư sau khi được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai, Luật Đất đai 2013 bổ sung các quy định để kiểm soát chặt chẽ việc cho thuê đất:

Bổ sung điều 58 Luật Đất đai quy định về điều kiện cho thuê đất, trong đó quy định hai loại điều kiện: Điều kiện thứ nhất áp dụng đối với cơ quan có thẩm quyền trong việc quyết định cho thuê đất nhằm đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều kiện thứ hai áp dụng đối với chủ đầu tư xin thuê đất: (i) Có năng lực tài chính để đảm bảo sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; (ii) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; (iii) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Trích Thông tin Phục vụ lãnh đạo số 6/2015 (Xem bản đầy đủ trong file đính kèm)
clip_1.gifTệp đính kèm:  <a data-cke-saved-href="http://nif.mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1710773.PDF" href="http://nif.mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1710773.PDF" "target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;">điểm mới trong quy định về thu tiền thuê đất.pdf

2015-05-30 21:16:341427
Bình luận của bạn:
  • Liên quan
Lĩnh vực nghiên cứu trao đổi Viện ESCChính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật BảnChính sách thuế đối với xăng, dầu ở một số nướcXu hướng cải cách thuế gián thu trên thế giớiLĨNH VỰC TƯ VẤN VÀ NGHIÊN CỨU

Bản quyền © 2005 Phòng Đào Tạo Sơ Cấp Nghề - Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org