ĐÀO TẠO AN TOÀN LĐ
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Chương trình khung huấn luyện nhóm 4 - Lao động học nghề, thử nghề, thử việc

CHƯƠNG TRÌNH
 HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
( Nhóm 4 – NGƯỜI HỌC NGHỀ, TẬP NGHỀ, THỬ VIỆC)
Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
 
STTNội dung huấn luyệnThời gian huấn luyện (giờ
Tổng sốTrong đó
Lý thuyếtThực hànhKiểm tra
IKiến thức chung  về ATLĐ, VSLĐ5500
1Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ tại cơ sở1200
2Chính sách, chế độ về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động110 
3Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa2200
4Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở110 
IICác yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cấp phân xưởng hoặc tương đương6330
1Hướng dẫn, biển báo, quy trình làm việc ATLĐ, VSLĐ người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc tại phân xưởng2110
2Công dụng, cách sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân2110
3Cách xử lý tình huống vè các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động2110
IIIYêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động với công việc được giao4310
1Các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh tại nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động1100
2Quy trình làm việc an toàn; quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao2110
3Phối hợp làm việc tập thể1100
IVKiểm tra kết thúc khóa huấn luyện110 
Tổng cộng16124 
Giảng viên: Cục An toàn Lao động, Bộ LĐ TB và XH
2015-05-30 11:45:471679
Bình luận của bạn:
  • Liên quan
Khai giảng khóa học an toàn lao động, vệ sinh lao độngChương trình khung huấn luyện nhóm 3 - Người lao động làm công việc có yêu cầuChương trình khung huấn luyện nhóm 2 - Dành cho Cán bộ chuyên trách về ATLD

Bản quyền © 2005 Phòng Đào Tạo Sơ Cấp Nghề - Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org